Audyt wewnętrzny dokumentacji HACCP

Audyt wewnętrzny dokumentacji HACCP

Efektywne, a co ważniejsze – zgodne z prawem prowadzenie przedsiębiorstwa działającego w sektorze spożywczym wymaga przygotowania szeregu procedur, których realizacja pozwoli na utrzymanie odpowiedniego poziomu higieny w zakładzie. Dotyczy to zarówno praktyk GHP/GMP, jak i całego systemu HACCP. Jeśli chcesz mieć pewność, że jesteś przygotowany na kontrolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, skorzystaj z mojego wsparcia w zakresie audytu formalnoprawnego. Przeanalizuję stworzone procedury, zidentyfikuję potencjalne zagrożenia i doradzę Ci, co powinieneś zrobić, aby uniknąć kary administracyjnej. Sankcja za uchybienia w zakresie bezpieczeństwa żywności może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt dokumentacji w zakresie wymagań PIS?

Regularna kontrola dokumentacji w zakresie procedur higieny i bezpieczeństwa żywności pozwala zachować najwyższy standard świadczonych usług i prowadzić działalność zgodnie z prawem. To nie tylko bezpieczeństwo, lecz także przewaga konkurencyjna. Zmieniająca się technologia wytwarzania i przechowywania żywności powoduje, że samo wdrożenie standardów higieny w zakładzie nie wystarcza. Konieczna staje się ich cykliczna aktualizacja. To szczególnie istotne dla przedsiębiorców wchodzących na rynek oraz firm, które rozwijają swoją działalność, np. poprzez zatrudnianie personelu, wyszukiwanie nowych dostawców lub modernizację infrastruktury.

Jak przebiega audyt dokumentacji w zakresie wymagań PIS?

Audyt dokumentacji w zakresie wymagań Państwowej Inspekcji Sanitarnej uwzględnia ocenę sporządzonych procedur, zapisów i instrukcji oraz identyfikację zagrożeń w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności.

Po zakończeniu audytu otrzymasz ode mnie praktyczne zalecenia, które pomogą Ci w usunięciu nieprawidłowości. W razie otrzymania zawiadomienia o planowanej kontroli PIS nie musisz działać chaotycznie, ponieważ będziesz już przygotowany na wizytę urzędników.