Audyt wewnętrzny dokumentacji HACCP

Audyt wewnetrzny dot. spelnienia wymagan Panstwowej Inspekcji Sanitarnej – dokumentacja

Efektywne, a co ważniejsze – zgodne z prawem prowadzenie
przedsiębiorstwa działającego w sektorze spożywczym wymaga przygotowania
szeregu procedur, których realizacja pozwoli na utrzymanie
odpowiedniego poziomu higieny w zakładzie. Dotyczy to zarówno praktyk GHP/GMP, jak i całego systemu HACCP. Jeśli
chcesz mieć pewność, że jesteś przygotowany na kontrolę Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, skorzystaj z mojego wsparcia w zakresie audytu formalnoprawnego. Przeanalizuję stworzone procedury, zidentyfikuję potencjalne zagrożenia i doradzę Ci, co powinieneś zrobić, aby uniknąć kary administracyjnej. Sankcja za uchybienia w zakresie bezpieczeństwa żywności może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt dokumentacji w zakresie wymagań PIS?

Regularna kontrola dokumentacji w zakresie procedur higieny i
bezpieczeństwa żywności pozwala zachować najwyższy standard świadczonych
usług i prowadzić działalność zgodnie z prawem. To nie tylko bezpieczeństwo, lecz także przewaga konkurencyjna. Zmieniająca się technologia wytwarzania i przechowywania żywności powoduje, że samo wdrożenie standardów higieny w zakładzie nie wystarcza. Konieczna staje się ich cykliczna aktualizacja.
To szczególnie istotne dla przedsiębiorców wchodzących na rynek oraz
firm, które rozwijają swoją działalność, np. poprzez zatrudnianie
personelu, wyszukiwanie nowych dostawców lub modernizację
infrastruktury.

Jak przebiega audyt dokumentacji w zakresie wymagań PIS?

Audyt dokumentacji w zakresie wymagań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
uwzględnia ocenę sporządzonych procedur, zapisów i instrukcji oraz
identyfikację zagrożeń w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności.

Po zakończeniu audytu otrzymasz ode mnie praktyczne zalecenia,
które pomogą Ci w usunięciu nieprawidłowości. W razie otrzymania
zawiadomienia o planowanej kontroli PIS nie musisz działać chaotycznie,
ponieważ będziesz już przygotowany na wizytę urzędników.