Personalizacja księgi HACCP

Zanim rozpoczniesz jakiekolwiek działania produkcyjne w swoim zakładzie, musisz zadbać o to, aby w razie kontroli być w stanie udowodnić, że działasz w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywności. Księga HACCP jest jednym z najważniejszych dokumentów w tej kwestii. Jej tworzenie, czyli personalizację, warto powierzyć specjaliście.

Tworzenie księgi HACCP – na czym polega?

Po zapoznaniu się ze sposobem funkcjonowania Twojej firmy, zdobędę informacje dotyczące jej otoczenia, standardu budynku, sposobu dostarczania surowców oraz zaopatrzenia w wodę, a także wszystkich dróg, przez które fizycznie te składowe przechodzą, zanim finalny produkt trafi w ręce klienta. Na każdym etapie produkcji istnieją punkty krytyczne, na które trzeba szczególnie zwrócić uwagę, bo to od nich zależy kontrolowanie jakości danego wyrobu. Tworzenie księgi HACCP to właśnie dokładne opisanie ich wszystkich. Współpraca ze mną będzie dużym ułatwieniem dla pracy zespołu ds. HACCP w Twojej firmie w przyszłości.

Jakie są etapy wdrożenia systemu HACCP w firmie?

Istnieje kilkanaście etapów, przez które przejść musi każde przedsiębiorstwo wytwarzające żywność, zanim będzie mogło rozpocząć działalność. Wśród nich jest powołanie zespołu ds. HACCP, dokładne opisanie produktów, sporządzenie schematów technologicznych ich wytwarzania, określenie Krytycznych Punktów Kontrolni oraz limitów parametrów dla każdego z nich, a także opracowanie procedur działania w razie, gdyby parametry z jakiegoś powodu nie mogły zostać spełnione. Księga HACCP to bardzo ważny dokument o charakterze instruktażowym, w którym można jednak dokonywać pewnych zmian. Tworzenie ich w oparciu o nowe zasady produkcji może jednak wymagać korekty całego dokumentu.

Profesjonalne usługi tworzenia księgi HACCP

Oferuję usługi przeprowadzenia audytu firmy oraz personalizacji dokumentacji niezbędnej do legalnego prowadzenia działalności związanej z produkcją żywności. Tworzenie księgi HACCP jest jednym z obszarów mojego działania. Zapraszam do kontaktu – chętnie poznam szczegóły Twojej firmy i opracuję standardy postępowania, abyś mógł wytwarzać bezpieczną żywność lub wyroby farmaceutyczne.