Reklamacje

Produkty oraz usługi sklepu w serwisie internetowym działającym w domenie https://projekthaccp.pl prowadzonym przez Projekt HACCP Aleksandra Kulka, ul. Szafera 18/34, 71-245 Szczecin, NIP 8522684734, REGON 522673249 kierowane są do Przedsiębiorców.

Na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, jeżeli klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Pamiętaj brak zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu, uznaje się za równoważny z Twoim oświadczeniem o odebraniu Produktu bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym zakresie.

Wzór formularza reklamacji