Audyt wewnętrzny HACCP kompleksowy

Audyt wewnętrzny HACCP kompleksowy

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest uprawniona do przeprowadzania kontroli zgodności obiektów budowlanych z przepisami dotyczącymi higieny i zdrowia. Dotyczy to wszystkich aspektów działalności firmy, w tym produkcji, przechowywania i transportu towarów, dbałości o środowisko oraz przestrzegania zasad higieny przez personel. Uchybienia w tym zakresie uprawniają organ do nałożenia kary finansowej na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jej wysokość może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Aby uniknąć zaskoczenia zawiadomieniem o planowanej kontroli, warto zamówić kompleksowy audyt swojej firmy. Pomogę Ci w nim zidentyfikować ewentualne zagrożenia i wskażę, w jaki sposób możesz je usunąć, aby uniknąć kary.

Dlaczego warto przeprowadzić kompleksowy audyt w zakresie wymagań PIS?

Regularne przeprowadzanie audytu w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny żywności pozwala na bezpieczne oraz stabilne prowadzenie biznesu. Dzięki temu zawsze masz pewność, że Twój zakład funkcjonuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Nie wystarczy raz wdrożyć procedur GHP/GMP lub systemu HACCP. Niezbędna jest cykliczna weryfikacja wszystkich procesów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku firm, które dynamicznie się rozwijają, zatrudniają nowy personel, zmieniają dostawców produktów żywnościowych czy dostosowują do swoich potrzeb nowe zakłady.

Jak przebiega kompleksowy audyt w zakresie wymagań PIS?

Kompleksowy audyt dotyczący spełnienia wymagań Państwowej Inspekcji Sanitarnej obejmuje szereg obszarów, w tym:

  • system kontroli wewnętrznej HACCP oraz praktyki GHP i GMP;
  • dokumentację prowadzoną w firmie (instrukcje, procedury, zapisy);
  • pomieszczenia przeznaczone doprowadzenia działalności gospodarczej;
  • wyposażenie zakładu z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu działalności;
  • zaopatrzenie pomieszczeń w bieżącą wodę, systemy HVAC.

 Każdy audyt kończy się sporządzeniem szczegółowego raportu, w którym zostaną zidentyfikowane zagrożone obszary i wskazane konkretne sposoby usunięcia nieprawidłowości.