Szkolenie HACCP

Szkolenie HACCP

Dla przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej i spożywczej przygotowałam interesującą ofertę szkoleniową. Prezentowane tutaj szkolenie HACCP dla pracowników i managerów to świetna opcja dla Twojej firmy, jeśli chcesz zapewniać jej klientom produkty i usługi na najwyższym poziomie. Kurs wewnętrzny prowadzony przez specjalistę umożliwi uczestnikom zdobycie cennej wiedzy i kompetencji z zakresu analizy zagrożeń, jakie mogą potencjalnie występować w ich środowisku pracy.

Zwiększ kompetencje pracowników i kadry menadżerskiej swojej firmy lub restauracji, zapisując ich na kurs HACCP. W jego trakcie nauczą się oni prawidłowego identyfikowania i analizowania zagrożeń na poszczególnych etapach produkcji i obrotu artykułami spożywczymi. Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez specjalistę usprawni wykorzystywane procedury oraz ułatwi opracowanie łańcucha logistycznego, który będzie w pełni bezpieczny i zgodny z aktualnymi procesami.

Kurs dla pracowników i managerów

Wdrożenie obowiązujących norm HACCP jest obecnie obowiązkowe (zgodnie z rozporządzeniem UE), a ich nieprzestrzeganie może wiązać się z karą administracyjną. Warto więc zapisać pracowników i kadrę managerską na szkolenie, dzięki któremu dowiedzą się wszystkiego na temat aktualnych przepisów w tym zakresie. W trakcie kursu specjalista poruszy zagadnienia dotyczące 7 zasad systemu analizy i kontroli zagrożeń oraz jego zależności od normy ISO 22000:2018. Omówi też kluczowe regulacje dotyczące prawa żywieniowego.

Jako doświadczony specjalista HACCP mam na swoim koncie dużą liczbę przeprowadzonych szkoleń, a także audytów z zakresu analizy i kontroli zagrożeń. Korzystając z moich usług, masz gwarancję, że treść zaplanowanego kursu będzie dostosowana do aktualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Pracownikom i pozostałym uczestnikom pokażę na przykładach konkretne procesy i działania korygujące. Dzięki temu łatwiej będzie im wdrożyć zmiany i poprawić swoją produktywność przy zachowaniu norm bezpieczeństwa.