Instrukcje i procedury GHP

Jako specjalista HACCP oferuję usługi wdrażania polskich norm jakościowych do lokali gastronomicznych oraz zakładów produkujących żywność. GHP, czyli Dobra Praktyka Higieniczna, to zbiór instrukcji i procedur, które określają wszystkie drogi prowadzące do powstawania artykułów żywnościowych w danym przedsiębiorstwie. Jest to dokument wymagany, aby można było legalnie prowadzić tego rodzaju działalność.

Dlaczego GHP jest konieczna w Twoim przedsiębiorstwie?

Zanim rozpoczniesz działalność gastronomiczną lub wytwórstwo żywności, musisz przejść przez etap tworzenia dokumentacji, która określa, czy produkty spożywcze są wytwarzane w odpowiednich warunkach i nie budzą zastrzeżeń co do bezpieczeństwa. GHP, czyli instrukcja dobrej praktyki higienicznej np. w małej gastronomii, to składowa księgi HACCP – systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. W niektórych przypadkach instrukcje i procedury GHP mogą zastępować HACCP. Pomogę Ci w ustaleniu, czy tak będzie również w Twoim przypadku, oraz w opracowaniu ich od początku do końca, abyś mógł bez przeszkód otworzyć swoją działalność i na niej się skupić.

Co zawierają instrukcje i procedury GHP?

W dokumentacji tej zawarte są wszelkie informacje dotyczące otoczenia danego lokalu, sposobu pozyskiwania do niego wody pitnej, prowadzących do niego dróg, którymi dostarczany jest towar, odprowadzania ścieków i tym podobnych. Procedury i instrukcje GHP muszą dokładnie określać, jakimi drogami przechodzą surowce niezbędne do wyprodukowania żywności, i z jakimi zagrożeniami mikrobiologicznymi, fizycznymi czy chemicznymi mogą mieć w tym czasie styczność. Dobra praktyka higieniczna jest niezbędna, aby znaleźć ewentualne słabe punkty danej lokalizacji lub sposobu wytwarzania żywności, i wyeliminować je.

Co otrzymasz w ramach moich usług w tym zakresie?

W ramach moich usług otrzymasz kompletną dokumentację niezbędną, aby otworzyć swój lokal gastronomiczny. To całkowite instrukcje i procedury GHP stworzone w oparciu o konkretne warunki lokalowe, na podstawie dokładnego audytu, dostosowane do najbardziej aktualnych wymagań prawnych. Kontaktując się ze mną w tej sprawie, czynisz jeden z pierwszych kroków w kierunku otwarcia swojego lokalu gastronomicznego.