Personalizacja Tabeli Alergenów

  Nazwa Firmy *

  Dane właściciela/właścicieli *

  Adres siedziby firmy *

  Telefon kontaktowy do siedziby firmy/do lokalu *

  E-mail *

  Lokalizacja/miejsce prowadzenia lokalu gastronomicznego

  Charakter działalności

  Ilość pozycji w menu

  SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI
  Proszę zaznaczyć odpowiednie pola.
  Nazwa potrawy

  Uwagi